סימולטור 161 – איך זה עובד ?

לאחר שמזינים את כל הנתונים הדרושים לביצוע חישובי מס מלאים בכמה צעדים פשוטים, הסימולטור מבצע חישובים רבים ומורכבים ומשווה בין עשרות עד מאות חלופות מיסוי שונות.

שני מסלולי מיסוי ראשיים

דרך כלל, הסימולטור יציג בפני המשתמש את שתי נקודות הקצה, מסלול מיסוי אחד הנותן עדיפות למקסימום פטור ממס עד לתקרה, על תשלומי הפנסיה החודשית (יותר נטו בכיס בכל חודש במהלך תקופת הפנסיה) ומסלול מיסוי שני הנותן עדיפות למקסימום פטור ממס עד לתקרה, על כספי הפיצויים ומענקי הפרישה המשולמים ביום הפרישה (יותר נטו בכיס ביום הפרישה).

בכותרת, בצמוד לשם המסלול, בסוגריים, ניתן לראות את החיווי "אופטימלי". משמעות חיווי זה הינה כי, בהתבסס על כל הנתונים והנחות החישוב, במסלול מיסוי זה סך השווי הכספי, הכולל, של כל כספי הפרישה, במונחים נטו לאחר מס, בשקלים של יום הפרישה, הינו הגדול ביותר.

מסלול מיסוי בודד – מתי ?

נדגיש כי ייתכנו מצבים בהם הסימולטור יציג בפני המשתמש מסלול מיסוי אחד ולא שני מסלולי מיסוי, כמו לדוגמא במידה ומזינים בסימולטור נתונים חלקיים (בצורה מכוונת או לא מכוונת) או במקרים בהם משולמת רק פנסיה חודשית ללא כל תשלום של מענקי פרישה וכספי פיצויים במזומן או להיפך.

שלושה מסלולי מיסוי ראשיים – מתי ?

הסימולטור נע על הציר בין שתי נקודות הקצה ומבצע חישובי מס מלאים למסלולי מיסוי רבים נוספים המשלבים בין הפטורים השונים. ככל שמצא הסימולטור כי חלופת המיסוי האופטימלית היא נקודה על הציר ולא אחת מנקודות הקצה, הסימולטור יציג למשתמש 3 מסלולי מיסוי שונים לבחירה.

למה אנו מתכוונים שאנו אומרים שהסימולטור, במקרים רבים, משווה בין עשרות עד מאות חלופות מיסוי שונות ?

הסימולטור מבצע חישובי מס מלאים ומשווה בין כל חלופות המיסוי בהתייחס לכל מסלולי המיסוי בין שתי נקודות הקצה, ללא פריסה של כספי פיצויים ומענקי פרישה חייבים במס, עם פריסה קדימה, עם פריסה אחורה. בהתחשב בעובדה כי המשתמש (בכפוף לוותק שלו במקום העבודה) יכול לבחור בין ללא פריסה לבין פריסה קדימה על פני שתי שנות מס, שלוש שנות מס, ארבע שנות מס וכך הלאה עד שש שנות מס לבין פריסה אחורה על פני שתי שנות מס, שלוש שנות מס וכך הלאה עד שש שנות מס...עשו את החשבון כמה חישובים מבצע הסימולטור וכמה חלופות מיסוי הוא משווה עבורכם. במקרים רבים מדובר בהשוואה בין למעלה מ- 1,000 חלופות מיסוי ויותר...

מסלולי מיסוי נוספים ומידע נוסף

זה המקום להפנות את תשומת הלב כי הסימולטור מבצע חישובי מס נוספים ומספק מידע חיוני לצורך קבלת החלטות בהתייחס לאפשרויות מיסוי נוספות כגון, בחירה בהסדר מס של רצף זכויות פיצויים או בחירה בהסדר מס של רצף קצבה או שילוב ביניהם ככל שהדבר אפשרי.

הסוף לבלבול ולטעויות

באמצעות סימולטור 161 תוכלו להפיק את כל הטפסים לצורך הגשתם למס הכנסה בהתאם למסלול המיסוי בו בחרתם. מי שמכיר מקרוב את מכלול הטפסים אותם נדרשים למלא ולהגיש למס הכנסה בעת עזיבת מקום עבודה או פרישה מבין עד כמה השירות הזה אדיר עבור כל עובד, פורש ואף עבור כל אנשי המקצוע העוסקים בתחום. סוף לבלבול ולטעויות.

זה הרבה יותר פשוט ממה שאתם חושבים

כל הנתונים הדרושים לצורך שימוש בסימולטור בהישג ידיכם ולעיתים אף אין צורך בנתונים מלאים לצורך ביצוע סימולציות וקבלת החלטות נבונות.

נתונים כמו תאריך התחלת עבודה ותאריך סיום עבודה, משכורת אחרונה, סכום מענק פרישה, גובה הפנסיה החודשית, פיצויים שנצברו בקופות, כולם בהישג ידיכם, זמינים לכם ואת כולם ניתן לדלות מתוך המסמכים אותם קיבלתם מהמעסיק או מסוכן הביטוח שלכם, עם פרישתכם. לדוגמא, טופס 161, תלוש משכורת אחרון, תלוש פנסיה ראשון, טופס 106 בהתייחס לשנים קודמות וכיוצא בזה. אנו מניחים כי המעסיק שלכם וסוכן הביטוח שלכם לא יסרבו לסייע לכם בהשלמת נתונים בסיסיים ככל שהם חסרים לכם או אינם ידועים לכם, לצורך שימוש פשוט, קל ונכון בסימולטור 161.

אין מה להיבהל מהמושגים והמונחים אשר פחות מוכרים לכם או אפילו אתם נתקלים בהם היום, בפעם הראשונה בחיים. לצד השדות השונים למילוי בסימולטור יש הסברים, שוב, אנו מניחים כי אנשי המקצוע המספקים לכם את השירות בתחום הפנסיה והחיסכון לא יסרבו לעבור יחד אתכם על תוצאות החישוב של הסימולטור ולהסביר לכם מושגים ומונחים, ככל שלא עלה בידכם להבין את משמעותם, באופן עצמאי.

אין מה להרים ידיים גם כאשר חלק מהנתונים אינם ידועים לכם. זה המקום להפנות את תשומת הלב לאפשרות שהמשתמש, בהתחשב בצרכים הנוכחיים שלו, יבחר לדלג על הזנה של נתונים עתידיים הרחוקים ממנו שנים קדימה (כמו לדוגמא, נתוני פנסיה חודשית) תוך שהוא מודע לכך שמידע נוסף זה, בהתייחס לעתיד, אינו מובא בחשבון בביצוע החישובים וההשוואות בין חלופות המיסוי השונות. במילים פשוטות, לדוגמא, ככל שלא מזינים נתונים בדבר הפנסיה החודשית ומבחינת המשתמש נתונים אלו אינם רלוונטיים הרי שהסימולטור לא יציג בפניו את תוצאות מסלול המיסוי הנותן עדיפות למקסימום פטור ממס עד לתקרה, על תשלומי הפנסיה החודשית, מאחר ומבחינת הסימולטור, אין כל פנסיה חודשית באופק.

בהחלט ייתכנו מקרים בהם המשתמש זקוק למענה נקודתי וגם הזנה חלקית של נתונים או הזנה של נתונים משוערים ולא סופיים תביא אותו לאותה התוצאה הרצויה, ואולם במקרים כגון אלו מומלץ לברר מה המשמעות של הנתונים החסרים והאם הם יכולים להשפיע על ההחלטות (לא בהכרח...).

אנו עמלים בכל יום על שיפור חוויית המשתמש בסימולטור והנגשתו לקהל הרחב, עד כמה שניתן.

שיפורים רבים כבר בעבודה, וכמעט בכל שבוע אנו מעלים לאתר גרסה חדשה ומשופרת של הסימולטור. נוסיף כי הרחבת הסימולטור כך שיהיה ניתן לעשות בו שימוש פשוט וקל גם במקרים בהם נכון להיום הוא לא נותן מענה, כבר בתוכניות העבודה שלנו ויש למה לצפות.