סימולטור 161 – תקנון האתר

ברוכים הבאים לסימולטור 161 – סימולטור מס לעת עזיבת מקום עבודה או פרישה

מבית מיקסום תכנון כלכלי לפרישה בע"מ

ח.פ. 514093996

גפן 251 שדה משה, 7935500, ישראל טלפקס': 1599-500-580

תנאים כלליים

 1. התנאים הכלליים, תנאי הרישום לאתר, מדיניות השמירה על הפרטיות והשימוש בקבצי cookie, תנאי השימוש בסימולטור והצהרת הנגישות – כולם יחד מהווים את תקנון אתר האינטרנט "סימולטור 161" (להלן: "תקנון האתר")

 2. השימוש באתר האינטרנט "סימולטור 161" (להלן:"האתר") כפוף לכל התנאים המפורטים להלן, אנא קרא תנאים אלה בעיון, שכן השימוש באתר זה מעיד כי הנך מסכים ומקבל את תנאי תקנון האתר.

 3. כל התכנים, הן באתר, הן בסימולטור והן כל האמור בתקנון זה מתייחסים באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

 4. מיקסום תכנון כלכלי לפרישה בע"מ או כל אדם מטעמה (להלן - "מנהל האתר") לא יישא בכל אחריות ביחס לכל התכנים המוצגים באתר, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על מחשבים של משתמשים באתר. וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו להם, לרכושם או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

 5. מנהל האתר רשאי לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש.

 6. מנהל האתר רשאי לאסוף מידע אודות דפוסי השימוש באתר ולהשתמש בו לצורך שיפור השירות.

 7. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אין לפרוץ לאתר או לשנות או לגרוע או להוסיף או לפגוע בתוכן של האתר או בעיצובו או בתוכנות המשמשות אותו.

 8. דין ומקום שיפוט - על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל , מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו אך ורק בבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב או המרכז בישראל.

הצהרת המשתמש

המשתמש מאשר ומסכים כי:

 1. השירות הניתן באתר ניתן לשימוש כפי שהוא. לא תהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מנהל האתר בגין אופיו של השירות שמציע האתר. השימוש באתר ייעשה על אחריותו המלאה והבלעדית.

 2. כל המוצג באתר בפרט זה העיצוב, המידע והתכנים הינו קניינו הבלעדי של מנהל האתר, אין לאדם כלשהו, באמצעי כלשהו, אישור להעתיק חלק מן האתר או את האתר בשלמותו.

 3. מנהל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם למשתמש, ישיר או עקיף, כספי או אחר, שעלול לנבוע מהשימוש באתר. מוסכם כי השימוש באתר הוא באחריותו הבלעדית של המשתמש.

תנאי רישום לאתר

ברישום לאתר הנרשם מצהיר כי:

 1. הוא מסכים כי הפרטים שמסר במסגרת הרישום לאתר עשויים לשמש את מנהל האתר לצורך משלוח עדכונים ופרסומים כהגדרתם בחוק התקשורת (בזק ושירותים),תשמ"ב - 1982 באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני או מספר הטלפון שנמסרו בעת ההרשמה לאתר.

 2. הרישום לאתר מהווה הסכמתו לכל תנאי תקנון האתר בכלל ולמדיניות השמירה על הפרטיות בפרט.

מדיניות שמירה על פרטיות ושימוש בקבצי cookie

מדיניות השמירה על הפרטיות המובאית להלן מפרטת את המידע שמנהל האתר אוסף ושומר אודות המשתמש באתר ואת השימוש האפשרי במידע זה (להלן: "המידע").

על ידי הסכמת המשתמש באתר לכל תנאי תקנון האתר, המשתמש נותן מפורשות הסכמתו לשימוש במידע באופן המתואר במדיניות השמירה על הפרטיות.

מדיניות השמירה על הפרטיות חלה על כל פעילות המשתמש באתר בכללותו.

 1. איסוף ושמירת מידע

  הפרטים האישיים הנמסרים בתהליך הרישום לאתר נשמרים על ידי מנהל האתר לצורך ניהול המשתמשים הרשומים באתר ולצורך משלוח עדכונים ופרסומים כהגדרתם בחוק התקשורת (בזק ושירותים),תשמ"ב – 1982.

  הנתונים המוזנים ב"סימולטור 161" (להלן: "הסימולטור") אינם נשמרים על ידי מנהל האתר. כל הנתונים המוזנים בסימולטור – נשמרים אך ורק בדפדפן של המשתמש ובכל מקרה אינם מועברים לאף גורם אחר.

  מנהל האתר אוסף מידע אודות כתובת ה IP של המשתמשים ומאפייני המכשירים שלהם, לדוגמא סוג הדפדפן וסוג מערכת ההפעלה. כמו כן הוא אוסף מידע לגבי אופן השימוש באתר, לדוגמא מהיכן הגיעו המשתמשים, משך הזמן שעשו בו שימוש והעמודים בהם צפו. מנהל האתר אוסף את המידע, מעבד אותו ושומר אותו לכמה מטרות, בין היתר, על מנת לאפשר למשתמשים לעשות שימוש ידידותי באתר. מנהל האתר מנתח את התנהגות המשתמשים על מנת ללמוד היכן הם נתקלים בקשיים. לימוד זה מאפשר למנהל האתר לשפר את האתר. בנוסף, מידע זה עשוי לשמש לצרכי פרסום ושיווק האתר.

  מנהל האתר רשאי להיעזר בשירותים ובכלים של צדדים שלישיים לאיסוף וניתוח המידע. מידע זה עשוי להישמר במאגרי מידע של מנהל האתר או של צדדים שלישיים המספקים לו שירות.

 2. שימוש בקבצי cookie

  מנהל האתר עושה שימוש בקבצי cookie להפעלת האתר והסימולטור. קבצי ה- cookie מאוחסנים בדפדפן של המשתמש. קבצים אלו מאפשרים למנהל האתר לספק למשתמש חווית משתמש טובה יותר ושימוש קל יותר.

  באפשרות המשתמש לחסום את ה- cookies בדפדפן באמצעות שינוי ההגדרות של הדפדפן ואולם יש לשים לב כי חסימה של ה- cookies תמנע מהמשתמש שימוש מלא ותקין באתר ובסימולטור ותפגע בחוויית המשתמש.

  מנהל האתר נעזר בכלים של צדדים שלישיים, לדוגמא כלים של google ו- facebook. ניתן לעשות שימוש בתוסף ביטול ההסכמה של Google Analytics המיועד להתקנה בדפדפני אינטרנט.
 3. אבטחת מידע

  מנהל האתר נוקט באמצעים מקובלים להבטחת הסודיות של המידע. מנהל האתר מתייחס למידע זה כאל משאב החייב בהגנה מפני אובדן וגישה בלתי מורשית. מנהל האתר משתמש בשיטות אבטחה שונות להגנה על מידע שכזה מפני גישה בלתי מורשית בידי גורמים בתוך מנהל האתר ומחוצה לו. יובהר כי מנהל האתר נוקט באמצעים מקובלים להגן על מידע זה, אולם, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לא יישא באחריות למידע מעבר להגנה אליה הוא מחויב בכפוף לדין הישראלי ומעבר להגנה סבירה בנסיבות העניין.

 4. שינויים במדיניות

  מדיניות השמירה על הפרטיות נתונה לשינוי ע"י מנהל האתר ככל שיידרש מעת לעת. השינוי יכנס לתוקף מיידי עם פרסום גרסה עדכנית של תקנון האתר.

 5. כניסה חוזרת ללא צורך בהזנת סיסמא ושמירת נתוני הפרופיל האחרון שהזין המשתמש

האתר מוגדר כך שכל עוד המשתמש לא ביצע התנתקות יזומה מהאתר באמצעות לחיצה על כפתור ה- "התנתק", בעת הכניסה הבאה לאתר אין צורך בהזנה חוזרת של הסיסמא וזאת בתנאי שלא חלפו 30 ימים מיום הכניסה האחרונה לאתר. משתמש אשר אינו מעוניין לאפשר כניסה חוזרת לאתר ללא צורך בהזנת סיסמא, עליו לבצע התנתקות יזומה מהאתר באמצעות לחיצה על כפתור ה- "התנתק". נדגיש כי סגירת עמוד האתר בדפדפן או סגירת הדפדפן אינה מהווה התנתקות מהאתר. כמו כן, למען הסר ספק,  ללא כל קשר להזנת סיסמא, כמפורט בתקנון, השימוש המלא בסימולטור כרוך בתשלום.

האתר מוגדר כך שכל עוד המשתמש לא ביצע התנתקות יזומה מהאתר באמצעות לחיצה על כפתור ה- "התנתק", בעת הכניסה הבאה לאתר, ללא מגבלת זמן, יופיעו בסימולטור כל נתוני הפרופיל האחרון שהזין המשתמש בסימולטור (נתונים אלו נשמרים בדפדפן). משתמש אשר אינו מעוניין שנתוני הפרופיל האחרון שהזין בסימולטור יישמרו בדפדפן בו הוא עושה שימוש - עליו לבצע התנתקות יזומה מהאתר באמצעות לחיצה על כפתור ה- "התנתק". נדגיש כי סגירת עמוד האתר בדפדפן או סגירת הדפדפן אינה מהווה התנתקות מהאתר. לאור העובדה כי לחיצה על כפתור ה- "התנתק" מבצעת מחיקה של כל נתוני הפרופיל האחרון שהזין המשתמש בסימולטור נזכיר כי משתמש אשר מעוניין לשמור בקובץ את נתוני הפרופיל שהזין בסימולטור לצורך שימוש חוזר בנתונים אלו, (לא בדפדפן אלא בקובץ ייעודי של הסימולטור על מחשבו האישי), יכול לעשות זאת באמצעות לחיצה על כפתור ה- "שמור" הנמצא בחלק העליון השמאלי של עמוד תוצאות החישוב (המסך האחרון בסימולטור).

תנאי השימוש בסימולטור

"סימולטור 161" (להלן: "הסימולטור") הינו תוכנה לחישוב מס לעת עזיבת מקום עבודה או פרישה.

בשימוש בסימולטור המשתמש מסכים כי:

 1. הסימולטור אינו מותאם לכל סוגי הפורשים ולכל סוגי אירועי הפרישה ואינו מביא בחשבון פרמטרים נוספים שייתכן ותהא להם השפעה על תוצאת חישוב המס כמו לדוגמא, הטבות מס לישובים, פטור לאדם נכה והפסדים שוטפים מעסק. חבות המס הסופית תיקבע אך ורק על ידי רשות המסים בישראל.

 2. ידוע לו כי בכל מקרה הסימולטור אינו מותאם באופן מלא לטיפול בפרופילים הבאים:

  1. עובד שפרש פרישה מוקדמת בשל נכות יציבה בדרגה של 75% או יותר, שנקבעה על פי אחד החוקים המפורטים בסעיף 9(5)(א) לפקודת מס הכנסה, או על פי תקנות שהותקנו מכוח סעיף 9(5)(ב) לפקודת מס הכנסה.

  2. עובד שעבד במספר מקומות עבודה במקביל (תקופות עבודה חופפות).

  3. עובד שעבד בכוחות הביטחון.

  4. עובד שבעת שסיים לעבוד במקום עבודה קודם בחר בהסדר מס של רצף זכויות פיצויים באישור פקיד השומה או נציבות מס הכנסה.

  5. עובד אשר החל לעבוד במקום העבודה לאחר שהגיע לגיל הזכאות כהגדרתו בחוק.

  6. מקרה פטירה של עובד

  7. מקרה של חזרה מרצף קצבה

  8. מקרה של חזרה מרצף זכויות פיצויים (רצף מעסיקים)

  9. מקרה של יציאה לפנסיה מוקדמת במימון המעסיק כאשר לתשלומי הפנסיה החודשית המשולמת לפורש במהלך תקופת הפנסיה המוקדמת נלוות הפקדות נוספות לפנסיה במימון המעסיק.

  10. שכיר בעל שליטה - הן לעניין הזכאות לפטור ממס על כספי פיצויים ומענקי פרישה, הכפופה לעמידה בתנאים שייקבעו על ידי פקיד השומה אליו שייך הנישום (ניתוק יחסי עובד מעביד מוחלט) והן לעניין אופן החישוב של התקרה לרצף קצבה בהתייחס לסכומים המשולמים במזומן, בשל מגבלות נוספות בפקודת מס הכנסה החלות על שכיר בעל שליטה.

 3. ידוע לו כי בכל מקרה הסימולטור אינו מביא בחשבון (באותם המקרים בהם יש להביא בחשבון על פי כל כללי המיסוי):

  1. נתונים נוספים בדבר היוון קצבה ככל שבוצע או יבוצע במועד שאינו גיל הזכאות כהגדרתו בחוק.

  2. נתונים נוספים בדבר כספי פיצויים ומענקי פרישה שניתן לגביהם פטור ממס בעת עזיבת מקומות עבודה קודמים.

 4. ידוע לו כי על מנת שחישוב כל התקרות הרלבנטיות לרצפים יבוצע בצורה נכונה בהתאם לכל הנתונים הדרושים לצורך החישוב ובהתאם להוראות פקודת מס הכנסה חובה להזין במסך "כספי פיצויים בקופות" את כל כספי הפיצויים שהופקדו במהלך תקופת העבודה של העובד אצל המעסיק בכל הקופות לרבות בקרנות פנסיה ותיקות ולרבות כספי פיצויים מהם העובד כבר מקבל קצבה במידה והחל לקבל קצבה לפני יום סיום עבודה. דיווח חלקי על כספי פיצויים שהופקדו על ידי המעסיק עלול לגרום לטעויות חישוב. כמו כן עליו לוודא כי אכן מקורם של כספי הפיצויים בקופות הגמל לקצבה, המוזנים בסימולטור, הוא בהפקדות המעסיק לקופ"ג שנעשו בהתאם לתקנה 19 בתקנות מס הכנסה (כללים לניהול ואישור קופ"ג), התשכ"ד - 1964 וכן בהשלמות לרכיב הפיצויים בהתאם לסעיף 3(ה3)(1ב) לפקודה.

 5. ידוע לו כי השימוש בסימולטור כפוף לכל תנאי תקנון האתר וכי השימוש באתר והשימוש בסימולטור מהווים הסכמת המשתמש למדיניות שמירה על פרטיות.

 6. מוסכם עליו כי למנהל האתר או לכל אדם מטעמו אין כל אחריות על תוכן הסימולטור ותוצאות, ישירות או עקיפות, שעלולות להיגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו. אם החליט המשתמש לפעול על בסיס תוכן זה, ידוע לו כי זוהי אחריותו המלאה והבלעדית לפעולותיו ותוצאותיהן.

 7. ידוע לו כי חבות המס תיקבע אך ורק על ידי רשות המסים בישראל.

 8. מוסכם עליו כי שלמות ואמיתות המידע, המסמכים והטפסים הנמסרים על ידו לרשות המסים בישראל הינם באחריותו הבלעדית. כמו כן, ידוע לו שהאחריות על תקינות, שלמות ואמיתות המידע בטופס 161 "הישן" (הודעת מעביד על פרישה של עובד) ובחלק המעסיק בטופס 161 "החדש" (הודעה על פרישה מעבודה) חלה על המעסיק בלבד ולא כל גורם אחר והאתר אינו נועד לביצוע חישובים עבור המעסיק ו/או למילוי חלק א' בטופס 161 החדש ("הודעת המעסיק") וחלק ג' בטופס 161 החדש ("חישוב המעסיק והנחיות לקופות הגמל") - חלקים אשר באחריות המעסיק בלבד, הנמסרים לעובד, לרשות המסים בישראל, לקופות הגמל או לכל גורם אחר.

 9. ידוע לו כי ייתכן הבדל זניח בחישוב שיעור הפטור על קצבה מזכה, בין הסימולטור לבין רשות המסים בישראל. ההבדל הזניח נובע משתי הסיבות הבאות: הראשונה, כחלק מחישוב שיעור הפטור על הקצבה המזכה, לפי הוראות סעיף 9א(ג)(1) לפקודת מס הכנסה, יש להצמיד למדד את "המענקים הפטורים" כהגדרתם בסעיף קטן זה מהיום שבו התקבלו עד ליום 1 בינואר בשנה שבה חל "גיל הזכאות". לאור בדיקות מקיפות שביצענו נמצא כי נכון להיום רשות המסים אינה מיישמת את הוראות הפקודה כלשונן בהתייחס לכל סוגי "המענקים הפטורים" ואינה נוהגת בצורה אחידה ועקבית בכל המקרים בהם נישומים פונים אליה בבקשה לבצע "קיבוע זכויות". לאור האמור, מאחר ולא ניתן לצפות את אופן ביצוע ההצמדה של "המענקים הפטורים" כהגדרתם בכל מקרה ומקרה, נכון לעכשיו, הסימולטור מוגדר לבצע את ההצמדה למדד של "המענקים הפטורים" מיום סיום עבודה עד ליום 1 בינואר בשנה שבה חל "גיל הזכאות" ביחס לכל סוגי "המענקים הפטורים" ללא הבחנה ביניהם ("יום סיום עבודה" - יום סיום עבודה אצל המעסיק, שהוזן על ידי המשתמש במסך פרטי סיום עבודה). השניה, כחלק מחישוב שיעור הפטור על "הקצבה המזכה", לפי הוראות סעיף 9א(ג)(1) לפקודת מס הכנסה, יש לחשב את סכום "המענקים הפטורים" כהגדרתם בסעיף קטן זה. לאור בדיקות שביצענו נמצא כי נכון להיום רשות המסים אינה מיישמת בכל המקרים את הוראות הפקודה כלשונן בעוד שהסימולטור מבצע את החישוב בדיוק לפי לשון הוראות הסעיף בפקודה. בהקשר זה, זה המקום להדגיש כי הסימולטור אינו מתחשב בסכומים פטורים לפי סעיף 9(7ב) לפקודה אלא רק מענקים פטורים לפי סעיף 9(7א)(א) לפקודה. הערה לעניין ההצמדה: במסך היוון פנסיה ופנסיה חודשית ניתן לשנות את הגדרת ברירת המחדל ולקבוע תאריך אחר מיום סיום עבודה – באופן גורף ביחס לכל סוגי "המענקים הפטורים", ללא הבחנה ביניהם.
 10. ידוע לו כי הפטור מתשלום מס על כספי פיצויי פיטורים ומענקי פרישה והפטור מתשלום מס על קצבה חודשית מזכה, לרבות פטור על היוון קצבה מזכה, הינם פטורים חלופיים זה לזה ובחתימתו על הטפסים המוגשים על ידו לרשות המסים בישראל הוא מאשר בין היתר כי בחירתו נעשתה לפי העדפתו האישית בלבד.

 11. ידוע לו כי הסימולטור אינו נותן מענה לבקשה לפריסה של ההכנסות הבאות: היוון קצבה חייב במס, דמי פדיון חופשה, הפרשי שכר והפרשי קצבה.

 12. ידוע לו כי בקשה שלא תקבע לו מקדמת מס לתשלום במידה ומתקיימת לגביו לפחות אחת מהחלופות המתוארות במסגרת סעיף ד.3 בטופס הבקשה לפריסה, ככל שפריסה רלבנטית לגביו, אינה מסומנת ב"וי" על ידי הסימולטור וזאת בשל השלכות אפשריות של הוראות סעיף 8(ד) לפקודת מס הכנסה על חבות המס הסופית במקרה פטירה חס וחלילה של הנישום במהלך תקופת הפריסה. סימון "וי" בסעיף זה, נתון לשיקול דעתו הבלעדי של המשתמש ובאחריותו בלבד.

 13. ידוע לו כי לאור הוראות פקודת מס הכנסה, לפיהן ניתן לפרוס את החלק החייב במס לאחור בחלקים שנתיים שווים על פני "שנות העבודה" שבשלהן משולמים מענקי הפרישה וכספי הפיצויים אך לא יותר מ- 6 שנות המס "המסתיימות בשנה שבה נתקבלו מענקי הפרישה וכספי הפיצויים", במקרים של חל"ת במשך שנת מס מלאה שאינה עונה להגדרה "שנת עבודה" - אותה שנת חל"ת מלאה לא תיחשב לשנת עבודה בשלה משולמים מענקי הפרישה וכספי הפיצויים ולא ניתן יהיה לכלול אותה בשנות הפריסה לאחור. בנוסף לאמור, במקרים בהם מענק הפרישה משולם רק לאחר כמה שנים מיום סיום עבודה (לדוגמא במקרה של סכסוך משפטי עם המעסיק), ייתכנו מצבים בהם לא תהיה התאמה מלאה בין שנות הפריסה אחורה שיוצגו על ידי הסימולטור לבין שנות הפריסה אחורה שיאושרו על ידי פקיד השומה.

 14. ידוע לו כי הסימולטור אינו מטפל ב -"תשלומים פטורים" כהגדרתם בפקודת מס הכנסה ואינו נותן מענה לחישוב ולדרישת פטור ממס על "קצבה מוכרת" ועל היוון "קצבה מוכרת" - כהגדרתה בפקודת מס הכנסה, ככל שמגיע לנישום.

 15. ידוע לו כי הסימולטור אינו מספק מידע בדבר חישוב המס לתשלום על היוון חייב במס בגיל הזכאות במקרה של סיטואציה שאינה שכיחה בה מבצעים היוון חייב במס בגיל הזכאות תוך כדי שבוחרים בהסדר מס של רצף זכויות פיצויים בעת עזיבת מקום העבודה באותה שנת מס ובמקרה של סיטואציה חריגה זו עליו לבצע את החישוב באופן ידני.

 16. ידוע לו כי במקרה של סיטואציה שאינה שכיחה בה מבצעים היוון חייב במס בגיל הזכאות כאשר שנת גיל הזכאות קודמת לשנת סיום עבודה: בהנחה שהוזנו נתוני ההכנסות גם במסך "הכנסות בשנים קודמות" + שנת גיל הזכאות נכללת בטווח השנים לגביהן ניתן להזין נתוני הכנסות במסך זה, אזי חישוב המס לתשלום על היוון חייב במס בגיל הזכאות יהיה תקין בהתאם למידע שהוזן בסימולטור. במידה שלא הוזנו נתוני ההכנסות גם במסך "הכנסות בשנים קודמות" או שנת גיל הזכאות לא נכללת בטווח השנים לגביהן ניתן להזין נתוני הכנסות במסך זה, אזי חישוב המס לתשלום על היוון חייב במס בגיל הזכאות לא בהכרח יהיה תקין ובמקרה של סיטואציה חריגה זו עליו לבצע את החישוב באופן ידני.

 17. ידוע לו כי בעת הגשת טפסים למס הכנסה חובה עליו למלא מספר תיק ניכויים בכל המקומות הרלבנטים. כמו כן, לקבלת מספר תיק ניכויים עדכני, עליו לפנות ישירות לקופת הגמל, לקרן הפנסיה או לחברת הביטוח. ידוע לו כי מספרי תיקי הניכויים הניתנים לבחירה אוטומטית באמצעות הסימולטור בשלב הזנת הנתונים מעודכנים לפי העדכון האחרון הידוע למנהל האתר. נדגיש כי ככל הידוע למנהל האתר, נכון להיום אין מאגר רשמי בישראל של מספרי תיקי ניכויים. בכל מקרה, מנהל האתר אינו נושא באחריות בשום צורה ואופן לעניין נכונות מספרי תיקי הניכויים. האחריות לוודא נכונות מספר תיק הניכויים בטרם הגשת טפסים למס הכנסה מוטלת על המשתמש בלבד.

 18. ידוע לו ומוסכם עליו כי השימוש בסימולטור או באתר באחריותו בלבד ובכל מקרה אין מדובר בייעוץ מכל סוג שהוא, לרבות (אך לא רק) - ייעוץ משפטי, ייעוץ מס, ייעוץ השקעות וייעוץ פנסיוני או עסקה, כהגדרתם בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), תשס"ה-2005.

 19. כל פעולה במוצר פנסיוני או קבלת ייעוץ בנוגע לכדאיות החיסכון באמצעות מוצר פנסיוני תיעשה באמצעות בעל רישיון מתאים מטעמו.

 20. ידוע לו כי השימוש בסימולטור אינו כולל שירותי תמיכה מכל סוג שהוא מאת מנהל האתר או מכל אדם מטעמו והשירות הניתן באתר ניתן לשימוש כפי שהוא בלבד.

 21. ידוע לו כי מעת לעת ייתכנו שינויים באופן קליטת הנתונים, שינויים שעלולים לא לאפשר טעינה של קבצים שנשמרו על ידי המשתמש על גבי המחשב האישי שלו במועד הקודם למועד ביצוע השינויים. מוסכם עליו כי מנהל האתר אינו מתחייב לאפשר למשתמש טעינה של קבצים שנשמרו על ידי המשתמש על גבי המחשב האישי שלו בכל מועד וללא מגבלת זמן.

 22. ידוע לו כי הכניסה לסימולטור כרוכה בתשלום באמצעות כרטיס אשראי. מנהל האתר רשאי לעדכן מעת לעת את עלות הכניסה לסימולטור ותנאיה. עלות הכניסה ותוקף השימוש בסימולטור מעודכנים בעמוד הבית של הסימולטור.

 23. מנהל האתר יפיק חשבונית מס - קבלה כנגד תשלום בפועל. המשתמש מסכים לקבל חשבונית מס קבלה באמצעות הדואר האלקטרוני. נעיר כי במידה ולכאורה לא נתקבלה חשבונית מס קבלה בתיבת הדואר האלקטרוני יש לבדוק האם ההודעה יחד עם החשבונית הגיעה לתיבת דואר הזבל (תיבת הספאם).

 24. ידוע לו כי הוא רשאי לבטל את הרישום לסימולטור בכל עת באמצעות פניה למנהל האתר בכל אחת מהדרכים ליצירת קשר באתר. למען הסר ספק, ביטול הרישום לסימולטור אינו מזכה בהחזר כספי.

 25. ידוע לו כי התשלום הינו בעבור כניסה לסימולטור וזכות לשימוש בסימולטור ובחירת משתמש לא לבצע חישובים או לא להפיק טפסים באמצעות הסימולטור אינה עילה לדרישה להחזר כספי. לאור האמור אנו ממליצים לקרוא את תקנון האתר בעיון רב בדגש על החלק המתייחס למי מתאים הסימולטור בטרם ביצוע תשלום.

 26. ידוע לו כי הזכות להיכנס לסימולטור הינה אישית בלבד ואינה ניתנת להעברה לאדם אחר וכי הוא אינו רשאי לאפשר לאדם אחר להיכנס לסימולטור באמצעות שם המשתמש שלו והסיסמא שלו.

שימוש לרעה

בכל מקרה של שימוש לרעה בסימולטור, או של התנהגות בדרך העלולה להתפרש כבלתי הולמת, בלתי מוסמכת או בלתי חוקית, מנהל האתר רשאי לבדוק את הפעילות של המשתמש באתר והשימוש של המשתמש בסימולטור ולהפסיק ככל שיידרש את השימוש לאלתר.

מנהל האתר לא יישא באחריות בגין התנהגות לא ראויה ושימוש לרעה של המשתמשים בסימולטור ויפעל ככל יכולתו למנוע התנהגות זו. להלן רשימה חלקית ובלתי ממצה של סוג המעשים הנחשבים כבלתי חוקיים או כמעשים אסורים בהתאם להוראות הסכם זה:

 1. לא יהיה רשאי המשתמש לעשות שימוש בכל רובוט, או בכל התקן או תהליך ידני או אוטומטי להעתיק או לעקוף בכל צורה שהיא את הכניסה לסימולטור או ההצגה של הסימולטור או האתר או תכניו.

 2. לא יהיה רשאי המשתמש לפרסם, להפיץ או לשכפל, בדרך כל שהיא, כל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימן מסחרי, או כל מידע ששייך לבעל קניין רוחני, מבלי לקבל הסכמה מראש של הבעלים או של בעל הזכויות בקניין הרוחני. לא יהיה רשאי המשתמש לפרסם ברבים, להפיץ או לשכפל, בדרך כל שהיא נתונים מתוך הסימולטור או האתר.

 3. לא יהיה רשאי המשתמש להסיר הודעות מוגנות בזכויות יוצרים, סימן מסחרי או מודעות אחרות השייכות לבעל קניין רוחני הכלולות בסימולטור או באתר.

 4. לא יהיה רשאי המשתמש לשבש או להפריע לפעילות הסימולטור או לאתר, לשרתים או לרשתות הקשורים לסימולטור או לאתר.

 5. לא יהיה רשאי המשתמש לזייף כותרת עליונה (header) או להסוות את מקור התוכן של הסימולטור או האתר.

 6. לא יהיה רשאי המשתמש לבצע עיצוב (frame) או לבצע שיקוף (mirroring) של מרכיב כלשהו של הסימולטור או האתר.

 7. לא יהיה רשאי המשתמש לעשות שימוש ב- meta tags או בקוד תוכנה או בהתקנים אחרים הכוללים אזכור כלשהו של הסימולטור או של האתר כדי להפנות אדם כלשהו לאתר אינטרנט לכל תכלית שהיא.

 8. לא יהיה רשאי המשתמש לתקן, להתאים, לתרגם, למכור, לבצע ריברס אנג'ינירינג, לפענח, לבצע דה קומפילציה או לפרק בכל דרך שהיא מרכיב כלשהוא של הסימולטור או לגרום או לאפשר לאחרים לעשות זאת.

שיפוי על ידי המשתמש

המשתמש אחראי להגן, לשמור ללא פגע, לשפות את מנהל האתר, מנהליו, עובדיו וצדדים שלישיים, כנגד כל הפסד, נזק, הוצאה (לרבות שכר טרחת עו"ד) שייגרמו להם, הנובעים או הקשורים לשימוש שלילי בסימולטור או באתר, לרבות, אך לא רק: הפרה של תנאי הסכם זה, הפעילויות של המשתמש בהקשר של הסימולטור או האתר. שיפוי זה יחול ללא קשר לרשלנות של צד כלשהו, לרבות משופה כלשהו.

תכנים באתר

מנהל האתר לא יהיה אחראי לנכונות, לשלמות או לישימות של מידע כלשהו שיימסר במסגרת הסימולטור או האתר, ולא יאמץ או יקבל או יהיה אחראי בכל דרך שהיא לדיוק או הסתמכות על כל חוות דעת, עצה, או הצהרה שייעשו על ידי גורם כלשהו, למעט מנהל האתר. בשום מקרה לא יהיה מנהל האתר אחראי לכל הפסד או נזק שייגרמו לאדם כלשהוא אשר הסתמך על מידע או תוכן אחר שיתפרסמו באתר או יועברו למשתמשים בסימולטור או באתר.

קניין רוחני

מנהל האתר הוא הבעלים של כל הזכויות בסימולטור ובאתר. השירות כולל תכנים שיש לגביהם זכויות יוצרים.

היעדר מצגים

מנהל האתר מספק את השירות כפי שהוא "as is", ואינו נותן כל הבטחה בדבר אחריות, מפורשת או משתמעת, חוקית או אחרת, בכל התקשרות עם מנהל האתר, נציגיו, או בכל הקשור לשימוש בסימולטור או באתר. מנהל האתר במפורש מסייג כל אחריות מפורשת או משתמעת למסחריות, התאמה לתכלית מסוימת, או אי-הפרה. בנוסף מנהל האתר אינו מתחייבת שהשימוש בשירות יהיה מאובטח לחלוטין, בלתי נתון להפרעות, זמין בכל עת, נקי משגיאות או שיתאים לדרישות המשתמש, או שכל פגם או ליקוי בשירות יתוקן. מנהל האתר מסייג כל מצג או הבטחה ביחס לחיבור לשירות או זמינותו.

הגבלת אחריות

בשום מקרה לא יהיה מנהל האתר אחראי כלפי המשתמש לכל נזק תוצאתי, או נלווה, או ישיר הנובעים מן השימוש בסימולטור או באתר או היעדר יכולת להשתמש בסימולטור או באתר, אף אם מנהל האתר או שליחיו או נציגיו ידעו או שדווח להם על האפשרות לאירוע נזק מעין זה, למשתמש או לכל אדם מלבדו. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אחריותו של מנהל האתר כלפי המשתמש בכל עילה שהיא, לא תעלה על הסכום ששולם על ידי המשתמש למנהל האתר עבור השירות ככל ששולם.

יישוב מחלוקות

כל מחלוקת משפטית הקשורה לשימוש בסימולטור או באתר או לשירות של מנהל האתר או מי מטעמו, תידון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב או המרכז בישראל. המשפט והדין הישראלי יהיו הדין שיחול לכל דבר ועניין. המשתמש מסכים ומאשר בזאת כי קרא ומוכן להיות מחוייב על ידי התנאים המפורטים בתקנון האתר.

הצהרת נגישות

מנהל האתר רואה חשיבות עליונה במתן שירות שיוויוני לכל המשתמשים, לרבות לאנשים בעלי מוגבלויות.

אחד משלבי הפיתוח הבאים מוקדש כולו להנגשת האתר והסימולטור על מנת לסייע לקבוצות הבאות:

 • אנשים עם מוגבלויות ראייה, מבעלי עיוורון מוחלט, דרך לקויות ראייה ועיוורון צבעים וגוונים ועד למרכיבי משקפיים בלבד.

 • אנשים עם מוגבלות פיזית, בעלי קשיים מוטוריים בידיים המקשים על תפעול העכבר.

 • אנשים עם מוגבלויות ולקויות נוספות.

תודה, מנהל האתר

מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד.

© תוכנו של אתר זה, מוגן בזכויות יוצרים. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של מיקסום תכנון כלכלי לפרישה בע"מ.